Excellent Carboniferous fossil plant Neuropteris tenuifolia Schlotheim 1820

Neuropteris tenuifolia

Neuropteris tenuifolia

Neuropteris tenuifolia

Neuropteris tenuifolia

p12

wsteczReturn to Home Page - http://www.amberabg.com/