Jak odróżnić prawdziwy bursztyn od imitacji?

Istnieje kilka sposobów na odróżnienie prawdziwego bursztynu od imitacji;oto niektóre z nich:

  • Ponieważ ciężar właściwy bursztynu [średnio 1,056g/cm3]jest niedużo większy od ciężaru właściwego wody [1,00g/cm3], bursztyn w przeciwieństwie do imitacji unosi się na powierzchni roztworu sporządzonego z 1 litra wody i 30g soli kuchennej.W czystej wodzie bursztyn tonie.

  • Bursztyn ma zdolności elektrostatyczne: po potarciu nim o np. wełnę przyciąga do swojej powierzchni drobne,lekkie przedmioty,np.włosy, papier,etc.

  • Bursztyn po lekkim ogrzaniu wydziela żywiczną woń.

  • Bursztyn bardzo trudno rozpuszcza sie i nigdy do końca w znanych rozpuszczalnikach.