Rozmiar: 6805 bajtów

../images/ep_od_autora.gif
../images/ep_systematyka.gif
../images/ep_pochodzenie.gif
../images/ep_odnosniki.gif
../images/ep_email.gif
../images/ep_homepage.gifOd autora

  • Nazywam się Andrzej Górski. Skamieniałości i bursztyn to moje hobby. Od dziesięciu lat zbieram inkluzje w bursztynie bałtyckim, skamieniałe muszle, rośliny , .....

  • Moja kolekcja inkluzji liczy obecnie ok. 9000 okazów i ciągle się powiększa, niestety brak czasu uniemożliwia mi dokładne usystematyzowanie posiadanych zbiorów. Dlatego tą drogą chcę prosić wszystkich, którym ten temat nie jest obcy, o pomoc w określeniu przynależności poszczególnych gatunków.

  • Ponieważ wszystkie inkluzje są udokumentowane wykonanymi przeze mnie fotografiami, będę co pewien czas prezentował nowe okazy, których nie potrafię sklasyfikować.

  • W Mojej Kolekcji umieszczam tą cześć kolekcji, którą mogę przypisać do danej rodziny, aby w ten sposób pomóc kolekcjonerom o podobnych do moich problemach.

  • Wszystkich zainteresowanych tematem bursztynu i inkluzji zapraszam również do rozdziału Pytania, gdzie postaram się udzielać odpowiedzi na zadawane mi pytania dotyczące bursztynu.

  • Ponieważ posiadam dużo podwójnych egzemplarzy, również innych skamieniałości - nawiążę kontakt z osobami chętnymi do wymiany lub zakupu.

    info@amberabg.com