../images/ep_od_autora.gif
http://www.amberabg.com/images/ep_sprzedaz.gif
../images/ep_systematyka.gif
../images/ep_publications.gif
../images/ep_pochodzenie.gif
../images/ep_odnosniki.gif
../images/ep_policies.gif
../images/ep_email.gif
../images/ep_homepage.gif

My Collection - ( Moja kolekcja )


Inclusions in amber
Inclusions in Baltic amber

( Inkluzje w bursztynie bałtyckim )
fossil plant
Carboniferous Plants

( Karbońskie rośliny )
fossil shells
Tetriary fossils shells

(Trzeciorzędowe skamieniałe muszle )
fossil shells
Jurassic fossils shells

(Jurajskie skamieniałe muszle)

Carboniferous fauna

( Karbońska fauna )

Fossils Fish

( Skamieniałe ryby )